JT2002的典型应用电路图

来源:电子发烧友 作者:华强电子网 时间:2019-01-21 14:50

JT2002的典型应用线路

jt2002应用电路

FET      RA    RB    启动电压    稳压范围
2N7002  180k  620k   11.2v        8v~19v
2N7002  160k  470k   9.9v         7.5v~16v
BSS138  160k  390k   9v           7.3v~15v

相关文章

资讯排行榜

  • 每日排行
  • 每周排行
  • 每月排行

华强资讯微信号

关注方法:
· 使用微信扫一扫二维码
· 搜索微信号:华强微电子