ne555管脚图及内部原理图功能

来源:电子发烧友 作者:华强电子网 时间:2019-01-23 13:21

555

ne555管脚图及内部原理图

DATASHEET

NE555内部电路方框图:

内部含有两个电压比较器,一个分压器,一个RS触发器,一个放电晶体管和一个功率输出级。

( 见下图一 )


                                      图1               NE555      电路内部方框图  


                           

                                     图2              NE555       电路引脚图

资讯排行榜

  • 每日排行
  • 每周排行
  • 每月排行

华强资讯微信号

关注方法:
· 使用微信扫一扫二维码
· 搜索微信号:华强微电子